FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Tarihi
28.06.2024
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SANCAKTEPE
Adres
Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum hedefi ile Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikasının onaya sunulması
8 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması
10 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi nedeniyle yönetim kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması
11 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi
12 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Pay Geri Alım Programı Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
17 - Dilek ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DMR 2023 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
DMR 2023 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2024 tarihinde Cuma günü saat 14:30'da ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İSTANBUL merkez adresimizde yapılacaktır.

Saygılarımızla.