FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENEDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2023
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2024
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
31/05/2024
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun revizyonu sonucu, önceki dönem 9,53 olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz 31 Mayıs 2024 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 9,58 olarak belirlenmiştir. 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuzun artış; Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusunda gösterdiği titizliği ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini göstermektedir. 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme yeni dönem notumuz 9,58'in alt başlıklar itibariyle ağırlıkları ve dağılımı aşağıdaki gibidir;

 Ana Bölümler                                      Ağırlık                Alınan Not

Pay Sahipleri                                         %25                      94.24

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık             %25                      96.84

Menfaat Sahipleri                                   %15                      99.48

Yönetim Kurulu                                      %35                      94.45

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusgyo.com.tr) yer almaktadır.                  

Kamuoyuna duyurulur. 


Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
94,24
96,84
99,48
94,45
9,58