FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
31.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023
0
0
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015
0
0
Ek Açıklamalar

1. Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibariyle TFRS'ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 293.856.778,00 TL, yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2023 tarihli bilançosunda ise 28.439.066,28 TL dönem net kârı bulunmaktadır. 2023 yılı VUK kârından genel kanuni yedek akçe tutarı 1.421.953,31 TL düşüldükten sonra kalan 27.017.112,97 TL dönem kârı oluşmuştur.

2. TFRS ve VUK standartları çerçevesinde hazırlanan 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızda oluşan kârın dağıtılmamasına ilişkin önerinin

Genel kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
OSTİM.KPDT.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
157.417.015
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
12.430.796
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
134.946.366
33.493.307,16
4. Vergiler ( - )
150.112.963
5.054.240,88
5. Net Dönem Kârı
293.856.778
28.439.066,28
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.421.953,31
1.421.953,31
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
292.434.824,69
27.017.112,97
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
292.434.824,69
27.017.112,97
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
292.434.824,69
27.017.112,97
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
292.434.824,69
27.017.112,97
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklığın net dönem kârı 285.059.329,00 (293.856.778,00 + (-8.797.449,00) TL olup, bu tutarın -8.797.449,00 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 293.856.778,00 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.