FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2024, 06.05.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.05.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
31.05.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11094
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

29.05.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu seçilen BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'ne ilişkin genel kurul kararı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.05.2024 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 31.05.2024 tarih ve 11094 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız.