FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin " SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi'nin tadiline ilişkin 29.05.2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı, 31.05.2024 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 31.05.2024 tarih ve 11094 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7
12/04/2023
12/04/2023
10810
7
25/05/2018
05/06/2018
9593
4
20/07/2017
26/07/2017
9375
4, 5,7, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 43
29/11/2013
09/12/2013
8460
18
27/06/2008
07/07/2008
653
4, 38
08/05/2000
12/05/2000
185
5, 7, 18, Geçici Madde 1
16/07/1998
23/07/1998
4589
7
31/05/2024
31/05/2024
11094