FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz'un, 31.05.2024 tarihli (bugün) toplantısında;

  -Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak 'İcra Kurulu Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

YÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)

      ADI SOYADI                                            GÖREVİ 

Melih Cem BAŞAR                                      Başkan

2 Ayşe Didem KURUCU                                  Mali İşlerden Sorumlu Üye

3 Ali Erman İLERİ                                           Etkinlik ve Reklam İşlerinden Sorumlu Üye

4 Memduha Melda NARMANLI ÇİMEN             Yazı İşlerinden Sorumlu Üye


-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,


DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 

ADI SOYADI                             GÖREVİ

1   Jochen CZELECZ                 Başkan

2   Salih ERTÖR                        Üye


KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI                      GÖREVİ 

1   Salih ERTÖR                  Başkan

2   Jochen CZELECZ            Üye

3  Hakan KAYA                     Üye


RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 

ADI SOYADI                      GÖREVİ 

1   Salih ERTÖR                  Başkan

2   Jochen CZELECZ            Üye

3  Ahmet TOKSOY                Üye


-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,


-Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,


karar verilmiştir.