FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
31.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. maddesinde onaylanan Kar Dağıtım Kararı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
06.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020
Peşin
0,4444444
44,44444
10
0,3999999
39,99999
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6
Peşin
0,4444444
44,44444
10
0,3999999
39,99999
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
07.06.2024
07.06.2024
11.06.2024
10.06.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020
5
20
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6
99.999.995
20
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2023 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 1.391.798.530,-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas Sözleşmemizin 25.maddesine göre ekte ki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %40,00 net nakit kâr payı ve %20,00 pay biçiminde kâr payı verilmesini, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 07.06.2024 olarak belirlenmesini, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasını,tensiplerinize arz ederiz. Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 500.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %44,44 (0,4444 TL), Net %40,00 (0,4000 TL) nakit kâr payı verilecek, 100.000.000 TL bedelsiz pay olarak, hisseleri oranında, yasal sürecin tamamlamasını takiben hissedarlarımıza dağıtılacaktır. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Sarkuysan A.Ş. 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
395.239.142
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.771.986.515
1.700.270.310
4. Vergiler ( - )
318.861.121
445.100.031
5. Net Dönem Kârı
1.453.125.394
1.255.170.280
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
62.758.514
62.758.514
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.390.366.880
1.192.411.766
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.431.650
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.391.798.530
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
169.589.926
169.589.926
* Nakit
69.589.926
69.589.926
* Bedelsiz
100.000.000
100.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
50.436.061
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
50.436.061
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
152.632.296
152.632.296
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
34.765.828
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
982.942.769
784.987.654
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
10
5
0
0,6
60
B Grubu
199.999.990
99.999.995
21,57
0,6
60
TOPLAM
200.000.000
100.000.000
21,57
0,6
60
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2023 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 1.391.798.530,-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas Sözleşmemizin 25.maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %40,00 net nakit kâr payı ve %20,00 pay biçiminde kâr payı verilmesini, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 07.06.2024 olarak belirlenmesini, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasını,tensiplerinize arz ederiz.

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 500.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %44,44 (0,4444 TL), Net %40,00 (0,40 TL) nakit kâr payı verilecek, 100.000.000 TL bedelsiz pay olarak, hisseleri oranında, yasal sürecin tamamlamasını takiben hissedarlarımıza dağıtılacaktır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu