FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10.Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - 2023 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurulun onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması.
9 - Şirketin 2023 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2023 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Altınyağ Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname 2023.pdf - İlan Metni
EK: 2
Vekaletname-2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin "Olağan Genel Kurul Toplantısı" nın yapılması için, ortaklarımızın 27 Haziran 2024 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.