FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
31.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BALAT, TREBLTA00012
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BALAT, TREBLTA00012
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 31.05.2023 tarihinde yaptığı 2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı duyurusunu sehven Kar payı dağıtım kararı genel kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından onaylanmıştır." ifadesinin yer aldığı kutu işaretlenerek gönderilmiş ve yayına da o şekilde çıkmıştır.

Aynı duyuru ilgili kutu işaretlenmeden tekrar gönderilmektedir.


Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım hususu, toplantı gündeminin 5. maddesine göre Genel Kurul toplantısında görüşülerek karar verilecektir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
13.878.486,97
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
13.743.944
7.367.067,35
4. Vergiler ( - )
19.194.872
-444.455,82
5. Net Dönem Kârı
28.138.386
6.922.611,53
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-142.716.634
-22.015.676,9
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-114.578.248
-15.093.065,37
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım hususu, toplantı gündeminin 5. maddesine göre Genel Kurul toplantısında görüşülerek karar verilecektir.