FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYLİKDÜZÜ
Adres
Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - 2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması
4 - 2023 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi
7 - Yönetim kurulu üye seçimi ile üyelerin görev süreleri ve üyelere ödenecek ücretlerin belirlenmesi
8 - 2023 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
10 - Şirket tarafından 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
11 - Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
13 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:30'da Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok, Kat 13, Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.