FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NIN ERTELENMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.05.2024
Genel Kurul Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Saati
16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
TORBALI
Adres
Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantısına Davet 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Bilgilendirme Dokümanı 2023 Adra.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
Ortakların Talebi üzerine
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ADRA GYO HAZİRUN CETVELİ 2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
ADRA GYO TOPLANTI TUTANAĞI 2023.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Toplantısı Cem Okullu ve Cengiz Okullu'nun önerisi ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"'in 28'inci maddesi 2'inci fıkrası gereğince ertelenmesi hususlarına karar verilmiştir.