FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

  • Denetimden Sorumlu Komitesi başkanlığına Bozok Evrenosoğlu'nun ve üyeliğine Oğuzcan İren ve Emre Aydos'un atanmasına,
  • Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bozok Evrenosoğlu'nun ve üyeliklerine İsmail Sühan Özkan ile Aynur Zorer'in atanmasına,
  • Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bozok Evrenosoğlu' nun ve üyeliğine Oğuzcan İren'in atanmasına,
  • Aday Gösterme Komitesi başkanlığına Emre Aydos'un ve üyeliğine İsmail Sühan Özkan'ın atanmasına,
  • Ücret Komitesi başkanlığına Emre Aydos'un ve üyeliğine İsmail Sühan Özkan'ın atanmasına

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.