FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DGNMO, TRAKLBMO91C0
Peşin
0,2857142
28,57142
10
0,2571427
25,71427
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DGNMO, TRAKLBMO91C0
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Haziran 2024 tarihli toplantısında, Kar Dağıtım Politikasında belirtildiği üzere Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli stratejimiz, nakit akış durumu da dikkate alınarak 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçe olarak 22.448.099 TL tutarın, 31.12.2023 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı olarak ayrılmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın 100.000.000 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,2857142 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %28,57142) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 7.867.431 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

- Nakit kar payı ödeme tarihinin Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EK-Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
350.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
15.275.159
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
805.362.038
494.868.072
4. Vergiler ( - )
-120.997.822
-45.906.091
5. Net Dönem Kârı
718.320.271
448.961.981
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-22.448.099
-22.448.099
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
695.872.172
426.513.882
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.060.566
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
699.932.738
426.513.882
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
21.325.694
21.325.694
* Nakit
21.325.694
21.325.694
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
78.674.306
78.674.306
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
7.867.431
7.867.431
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
318.646.452
318.646.452
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
100.000.000
14,37
0,2571427
25,71427
TOPLAM
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

-