FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul'a Yapılacak Teklif Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
04.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022
0
0
B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetleri sonucu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında 1.420.023.000,00 TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 429.156.434,30 TL net dönem karı ile gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak

- 2023 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 429.156.434,30 TL tutarındaki kar'dan 21.457.821,72 TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 407.698.612,58 TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,

-TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.420.023.000,00 TL tutarındaki kar'dan 21.457.821,72 TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 1.395.999.178,28 TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,

Şirketimiz sermaye gereksinimleri, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kiler Gyo Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.395.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
61.998.064,71
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
0
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.420.023.000
429.156.434,3
4. Vergiler ( - )
2.566.000
5. Net Dönem Kârı
1.417.457.000
429.156.434,3
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
21.457.821,72
21.457.821,72
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.395.999.178,29
407.698.612,59
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
72.477.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.468.476.178,29
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
1.395.999.178,29
407.698.612,59
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar