FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
07.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKSN00013
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKSN00013
0
0
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 07.05.2024 tarihli toplantısında,

Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda, Vergi Usul Kanunu göre enflasyon muhasebesi uygulanmamış finansal sonuçlarımıza göre yasal kayıtlarımız da yer alan 409.626.903,10 TL net dönem karı olmasına karşın, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış olan TFRS esasına göre enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızda 153.763.797 TL net dönem zararı bulunması nedeniyle, mevzuatın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasının,

Vergi Usul Kanunu'na göre yasal kayıtlarımıza uygun enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolarımızda yer alan 535.515.686,68 TL geçmiş yıllar zararının, sermaye hesabına ilişkin düzeltme farklarından mahsup edilmek suretiyle kapatılmasının,

TFRS esasına göre hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızda oluşan 153.763.797 TL net dönem zararının ise, 73.382.437 TL'sinin geçmiş yıllar karından ve kalan kısmının paylara ilişkin primlerden (emisyon primlerinden) mahsup edilmek suretiyle kapatılmasının, Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir.

05 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek kabul edilmiştir.

Kamunun bilgisine arz ederiz.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
70.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.134.275
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımınıda imtiyaz bulunmamaktadır
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-55.555.868
508.904.452
4. Vergiler ( - )
98.207.929
99.277.548
5. Net Dönem Kârı
-153.763.797
409.626.903
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
76.058.714
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-153.763.797
333.568.189
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.990.616
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-151.773.181
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar