FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 06.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamında; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Sibel Acar'ın Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.