FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
07.03.2024
Genel Kurul Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması ve Saygı duruşu
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,
6 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
7 - 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlgili Mevzuat Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Alınan kararlar, ekte yer alan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi_2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı_EN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi_2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı_TR.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı_EN.pdf - Tutanak
EK: 4
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı_TR.pdf - Tutanak
EK: 5
Kar dağıtım Tablosu_2023 EN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6
Kar dağıtım Tablosu_2023 TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.03.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 06.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.