FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
60.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
5.410.014.118,1
Ulaşılacak Sermaye (TL)
43.280.112.944,8
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
SASA, TRASASAW91E4
5.410.014.118,1
37.870.098.826,700
700,00000
SASA, TRASASAW91E4
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
5.410.014.118,1
37.870.098.826,700
700,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
9.157.015.000
Geçmiş Yıl Karları (TL)
23.844.985.000
Diğer Kar Yedekleri (TL)
4.868.098.826,7
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
07.06.2024
SPK Başvuru Tarihi
07.06.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 06.06.2024 tarihli kararları kapsamında; 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırılmak suretiyle 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.