FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/05/2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Magna Car Top Systems GmbH
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2024
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Herhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

20/05/2021 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz Magna Polonya araç tavan sistemleri fabrikası için Porsche 983 Tip spor araçlarda kullanılacak olan 3 farklı yapı parçaları üretimi için tedarikçi ve stratejik partner olarak seçilmesinin ardından yapılan denemeler ve numune çalışmaları tamamlanmıştır.

  

*Silafont 36 özel alaşım kullanılarak imal edilecek olan kompleks parçalar 70.000 Set olarak üretimi planlanmaktadır.

  

*Seri üretim 2024 başlayacak olup, 2029'a kadar devam etmesi planlanmaktadır.

  

*Bu süre zarfında yıllık ortalama 4.011.000 €, proje süresince yaklaşık 20.000.000 €  satış cirosu elde edilmesi planlanmaktadır.

  

1 Temmuz 2024 itibariyle seri üretime başlanacaktır.

  

 

  

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.