FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.05.2024
Genel Kurul Tarihi
07.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
RİZE
İlçe
GÜNEYSU
Adres
Ortaköy Köyü Ortaköy Küme Evleri Orçay Blok No:103 Güneysu/Rize
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait finansal raporların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
6 - Yönetim kurulunun 2023 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetim Kuruluşunun şeçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ORCAY- GK Çağrı Metni 2023.pdf - İlan Metni
EK: 2
-Orçay Genel Kurul Bilgilendirme Notu antetli.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Haziran 2024 günü yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
KAP. Orçay GK Toplantı Tutanağı 2023.pdf - Tutanak
EK: 2
KAP .Orcay Hazirun_1216391717747507670.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulumuz 08.05.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının; 7 Haziran 2024 tarihinde saat 11:00'de Ortaköy Köyü Ortaköy Küme Evleri Orçay Blok No:103 Güneysu/Rize adresinde yapılmasına, söz konusu toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde başta KAP olmak üzere Ticaret Sicil Gazetesi ve mevzuat uyarınca gerekli tüm diğer yerlerde ilan edilmek suretiyle yapılmasına ve genel kurul gündeminin yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.