FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar'ının Kullanımına İlişkin Genel Kurulunun Onayına Sunulan Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
07.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018
0
0
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026
0
0
Ek Açıklamalar

KARAR TARİHİ : 07.06.2024

KARAR SAYISI : 2024/020

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

TOPLANTIYA KATILANLAR :Adnan Erdan, Fikret Çetin, Muammer Birav, Ayça Özekin, Burak Okbay

Gündem: 2023 yıl sonu Dönem Karı Hakkında Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulacak teklif

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi sonunda ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile SPK'nın enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararına uygun olarak TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı uygulanarak Şirketimiz yönetimince hazırlanan ve NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.. tarafından denetlenen 2023 yıllık hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarımız ile vergi mevzuatına ("VUK") uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan mali tablolarımızın incelenmesi neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin olarak aldığı kararlar uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden doğan dönem faaliyet karının Esas Sözleşmemizin 15. Maddesi uyarınca geçmiş yıllar zararından mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu EK.'te sunulmuştur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KarDagıtımTablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
120.937.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
10.837.557,82
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
192.027.839
189.434.202,82
4. Vergiler ( - )
21.636.295
20.130.433,3
5. Net Dönem Kârı
170.391.543
169.303.769,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
117.109.395
491.998.946,44
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
53.282.148
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
225.909
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0