FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
...
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2023 4 Dönem
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal durum Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Finansal durum tablosunda ve kar zarar tablosunda enflasyon düzeltmesi tutarlarının sehven yatırım gelir/giderleri kalemlerine girilmesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Var
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2023 Aralık dönemi ile ilgili 08.06.2024 tarihinde yayınlanan Finansal Tablo ve Dipnotlarda hatalı girilen

( Finansal durum tablosunda ve kar zarar tablosunda enflasyon düzeltmesi tutarlarının sehven yatırım gelir/giderleri kalemlerine girilmesi )

konusunun düzeltilmesi  için gerekli iznin verilmesi konusunda gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla