FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca, Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda "Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."nin seçilmesinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir. 

Bu açıklama bilgilendirme amaçlı olarak İngilizceye çevrilmiştir. Bu bilgilendirme beyanının Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında farklılık olması durumunda Türkçe versiyon geçerli olacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. 

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.