FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEKA00021
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, MEKAG, TREMEKA00013
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEKA00021
0
0
B Grubu, MEKAG, TREMEKA00013
0
0
Ek Açıklamalar

1.Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibariyle TFRS'ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 109.561.025,00 TL, yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2023 tarihli bilançosunda ise 120.946. 978,80 TL dönem net kârı bulunmaktadır. Genel kanuni yedek akçe tutarı tavan'a ulaştığından dolayı, 2023 yılı karından yedek akçe ayrılmayacaktır.

Şirketimizin karlılık seviyesini ve sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla TFRS ve VUK standartları çerçevesinde hazırlanan 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızda oluşan karın dağıtılmamasına ilişkin önerinin,

Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
MEKA.kpdt.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
62.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
12.500.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
97.666.860
128.129.250,82
4. Vergiler ( - )
-11.894.165
7.182.272,02
5. Net Dönem Kârı
109.561.025
120.946.978,8
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
109.561.025
120.946.978,8
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
109.561.025
120.946.978,8
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
712.724
534.918,68
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
110.273.749
121.481.897,48
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
110.273.749
121.481.897,48
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin karlılık seviyesini ve sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla TFRS ve VUK standartları çerçevesinde hazırlanan 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızda oluşan kârın dağıtılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.