FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
10.06.2024
Genel Kurul Tarihi
11.07.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20. Cadde No:27 Malıköy, Sincan/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
7 - İlgili mevzuat koşulları uyarınca, dönem içinde istifa nedeniyle boşalan üyeliğe seçimin genel kurul onayına sunulması ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve onaylanması,
9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkin Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
14 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
15 - Dilek ve görüşler,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MEKA BETON 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
MEKA BETON 2023 GENEL KURUL DAVET YAZISI.pdf - İlan Metni
EK: 3
MEKA BETON 2023 GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 10.06.2024 tarihli kararıyla,

Şirket ortaklarının yukarıdaki yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 11:00'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20. Cadde No:27 Malıköy, Sincan/Ankara adresinde yapılmasına,

Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklarımızın haberdar edilmesi için gerekli duyuruların yapılmasına karar verilmiştir.