FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulumuzun 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
10.06.2024
Genel Kurul Tarihi
06.07.2024
Genel Kurul Saati
15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat: 2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi.
4 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait mali tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - TMS 29 Standartları çerçevesinde hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda geçmiş yıllar zararı oluşmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında finansal tablolarda zarar mahsubu yapılmasına gerek bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.
16 - Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, Yönetim Kuruluna 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
18 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
6-Panora GYO 2022 GK KAP Gündem ve Bilgi Notları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
4-Panora GYO 2023 GK KAP İlan Metmi-Gündem-Vekalet.pdf - İlan Metni
EK: 3
Aclan ACAR Bağımsızlık Beyanı (2024).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Dr. Vahdettin ERTAŞ Bağımsızlık Beyanı (2024).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
İsmail KÖKSAL Bağımsızlık Beyanı (2024).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
PAGYO 2023 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile

Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Temmuz 2024 Cumartesi günü, saat 15:30'da Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu adresinde toplanacaktır.


Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız.