FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.03.2024
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2023
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
-

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027
104.654.507,388
104.654.507,388
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035
177.294.816,678
177.294.816,678
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
523.936.206,284
523.936.206,284
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
805.885.530,35 TL
0 TL
0 TL
805.885.530,35 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
07.06.2024
SPK Başvuru Tarihi
18.03.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
07.06.2024
Ek Açıklamalar

Şirketimizin;


- 15.03.2024 tarihli (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259369),

- 18.03.2024 tarihli (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259892) ve

- 17.05.2024 tarihli (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287757)

özel durum açıklamalarına konu; Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı olan Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metninin onaylanması talebiyle yapılan başvuru; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2024 tarih ve 31/820 sayılı toplantısında onaylamış ve 07.06.2024 tarihli ve 2024/28 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır.

Bu açıdan;

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru Metni,

- Duyuru Metni eki (Şirketimizin 31.12.2023 tarihli konsolide bilançosu (birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu)) ve

- Birleşme Sözleşmesi

açıklama ekinde yer almaktadır.

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2
Duyuru Metni Ek. 1 (31.12.2023 Tarihli Bilanço).pdf - Duyuru Metni
EK: 3
Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi