FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
%500 Bedelsiz Sermaye Artırımı Onayı İçin SPK'ya Başvuruldu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
36.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
216.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
289.811,319
1.449.056,595
500,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
Nâma
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
35.710.188,681
178.550.943,405
500,00000
B Grubu
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
36.000.000
180.000.000,000
500,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
180.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
11.06.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 180.000.000 TL (%500) bedelsiz artırılarak 216.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.