FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz sermaye artışına ve esas sözleşme tadiline ilişkin SPK'ya başvuru hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
805.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
2.415.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
36.353.239,807
72.706.479,614
200,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
Nâma
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
768.646.760,193
1.537.293.520,386
200,00000
B Grubu
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
805.000.000
1.610.000.000,000
200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
1.610.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
11.06.2024
SPK Başvuru Tarihi
11.06.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 11.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na müracaat edilmiştir.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Akiş GYO Sermaye Artışı Tadil Metni.pdf