FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TESCİL EDİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
07.05.2024
Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇİĞLİ
Adres
M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO:42 AOSB
Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi
6 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
7 - Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi,
8 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
IZFAS 2023 Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GÜNDEMLİ KARAR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2023-GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel kurul toplantısını, ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 05.06.2024 günü saat 10:00'da M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde ( Atatürk toplantı Salonu ) yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
11.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel kurul toplantısı 11.06.2024 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır