FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

05.06.2024 tarihli KAP duyurumuzda;

Şirketimizin 05.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, denetim komitesinin önerisi doğrultusunda; Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center  Apt. N 8/22 Şişli/İstanbul adresinde mukim, Zincirlikuyu Vergi Dairesi  Müdürlüğü nezdinde 7730250853 vergi numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili  Müdürlüğü nezdinde 866048-0 Sicil Numarası ve 0773025085395666 Mersis  Numarası ile kayıtlı bulunan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin  seçiminin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmişse de, görülen lüzum üzerine genel kurul onayına sunulacak bağımsız denetim şirketi değişikliği müzakere edilmiş ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimizin 11.06.2024 tarihindeki Yönetim Kurulu kararı ile 01.01.2024- 31.12.2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, denetim komitesinin önerisi doğrultusunda; Kozyatağı Bayar Cad. Nacibey Apt. N99/9 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 0680580503 vergi numarası ile ve 068058050300016 Mersis Numarası ile İstanbul Ticaret Sicili'ne kayıtlı bulunan Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçiminin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.