FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca, Şirketimizin tamamlanan tahsisli sermaye artırımından elde ettiği fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2024 tarihli kararı ile kabul edilerek 16.02.2024 tarihinde kamuya ilan edilen fon kullanım raporuna uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.   

Kamuoyuna saygıyla duyururuz