FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
18.04.2024
Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Saati
09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B Bornova-İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
4 - 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
6 - 2023 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2024 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
12 - 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
13 - Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
14 - Dilekler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Çimbeton Olağan GK kap Bilgilendirme 18042023 Clean .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1- Açılış ve Yoklama yapıldı.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi.

3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi ve görüşüldü.

4- 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2023 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi.

6- 2023 yılı karı hakkında görüşüldü,Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, Şirketin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına oyçokluğuyla karar verildi.

7- Şirket Ana ortağı Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekilince önerildiği gibi 2024 mali hesap dönemi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oyçokluğuyla onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı.

9-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 5.800 TL olarak oyçokluğuyla belirlendi.

10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oybirliğiyle onaylandı.

11-2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı.

12-2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve hasılatın onbinde beşi kadar bağış yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

13-Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı.

14-Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak ve sorulan sorular cevaplanarak toplantı kapatıldı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
11.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Çimbeton GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Çimbeton Hazirun Listesi 2024 GK -İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
KarDagitim_Cimbeton_2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

18.04.2024 tarihli ve 516 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2024 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılmıştır.