FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Başvurusu Hakkında(Sistemsel eksiklik nedeniyle tekrardan paylaşılmaktadır)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
3.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
230.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
690.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
NTGAZ, TRENTGZ00014
230.000.000
460.000.000,000
200,00000
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
230.000.000
460.000.000,000
200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
460.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.06.2024
SPK Başvuru Tarihi
10.06.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Sistemsel eksikliğin giderilmesi amacıyla ilan tekrardan paylaşılmıştır.


Şirketimiz tarafından 28.05.2024 tarihinden duyurusu yapılmış olan Şirketimizin, 3.500.000.000,-TL (üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 230.000.000,-TL (ikiyüzotuzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 460.000.000,-TL (dörtyüzaltmışmilyonTürkLirası) artırılarak 690.000.000,-TL'ye (altıyüzdoksanmilyonTürkLirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 10.06.2024 tarihinde yapılmıştır.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Saygılarımızla,

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
10.06.2024 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf