FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
11.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VKFYO, TRAVKFYT91Q4
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VKFYO, TRAVKFYT91Q4
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14-1 Sayılı Tebliği ve SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince TMS 29 ‘Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama' hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 17.092.424-TL net dönem zararı ve 225.811.039-TL geçmiş yıllar zararları oluşmuştur.

31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarında net dönem zararı oluşması nedeni ile ortaklara kar payı ödemesi yapılmaması,

SPK mevzuatı çerçevesinde net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunluluğu nedeniyle;

SPK 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı, TTK, VUK ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 225.811.039-TL geçmiş yıllar zararlarının ve 17.092.424-TL net dönem zararının enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan 251.048.985-TL tutarlı Sermaye Düzeltme Farkları hesabından mahsup edilmesi, söz konusu mahsup neticesinde kalan 8.145.522-TL nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında bırakılması,

Vergi Usul Kanunu'na göre ise yasal kayıtlarda TTK/519.Md. göre 381.193,62-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması hususu 11.06.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
30.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
760.458,84
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-17.092.424
7.628.251,58
4. Vergiler ( - )
4.379,2
5. Net Dönem Kârı
-17.092.424
7.623.872,38
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
381.193,62
381.193,62
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-17.473.617,62
7.242.678,76
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14-1 Sayılı Tebliği ve SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince TMS 29 ‘Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama' hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 17.092.424-TL net dönem zararı oluşması nedeni ile ortaklara kar payı ödemesi yapılmaması hususlarının ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.