FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2024 - 31.03.2024
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnotlar
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
11 nolu dipnotta yer alan tabloda görünmeyen satır
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 11.06.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemi finansal raporlarında, 11 numaralı "Hasılat" başlıklı dipnotta "1 Ocak - 31 Mart 2023" dönemi için dip toplam rakamı doğru olmakla birlikte, raporda çıkmayan 4.785 TL'lik "Satışlardan diğer indirimler" satırı sebebiyle bir hesaplama hatası var gibi görünmektedir. Revizyon bu sebeple yapılacaktır.

Saygılarımızla