FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Pay Geri Alım Programının Başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.06.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
1 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL)
20.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)
600.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Nominal Tutar (TL)
Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023
12.06.2024
11.06.2025
20.000.000
6,80967
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.06.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

1. Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) hükümleri çerçevesinde aşağıda detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına,

2. Geri alım programının unsurları;

a- Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması, Şirket pay piyasasında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek,

b- Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 yıl,

c- Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı: Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 6,80967'sini temsil eden azami 20.000.000 TL nominal değere sahip pay,

3. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,

4. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,

5. Geri alım için azami 600.000.000 TL'nin ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.