FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Kar Payı Dağıtımı ile ilgili Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
12.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035
0
0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket'imizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 16.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklandığına dair bilgi verildi.

Bu doğrultuda; "Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na (Yasal Kayıtlar) göre; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 194.728.898,81 Türk Lirası tutarında ‘Net Dönem Zararı' oluştuğu, SPK'nın II-14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri dahilinde; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına (SPK Kayıtları) göre; 01.01.2023- 31.12.2023 hesap döneminde 291.421.263 Türk Lirası tutarında ‘Net Dağıtılabilir Dönem Karı' oluştuğu görülerek; a) SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması, b) SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 291.421.263Türk Lirası tutarındaki "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı"nın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasını bilgilerine arz ederim."

Yukarıda yer alan öneride belirtilen şekliyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin husus oylamaya sunuldu; oybirliği ile onaylandı.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
402.942.766
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
11.664.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
514.127.275
-194.728.898,81
4. Vergiler ( - )
222.706.012
0
5. Net Dönem Kârı
234.945.328
-194.728.898,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
-155.233.727,37
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
234.945.328
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
234.945.328
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.511.349
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
236.456.677
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
234.945.328
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları