FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
12.06.2024 tarihli genel kurul kararına uygun olarak; Kar Dağıtım tablosunun 16 numaralı satırında yer alan genel kanuni yedek akçe tutarı (ikinci tertip yedek akçe) 7.425.000 TL olarak güncellenmiş, bu değişikliğe bağlı olarak Kar Dağıtım tablosunun 19 numaralı satırında yer alan Olağanüstü Yedekler tutarı SPK'ya göre 517.778.513 TL, yasal kayıtlara göre 167.628.360 TL olarak güncellenmiştir.
Karar Tarihi
20.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
12.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
4 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012
1. Taksit
0,1250000
12,5
10
0,1125000
11,25
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012
2. Taksit
0,1250000
12,5
10
0,1125000
11,25
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012
3. Taksit
0,1250000
12,5
10
0,1125000
11,25
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012
4. Taksit
0,1250000
12,5
10
0,1125000
11,25
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012
TOPLAM
0,5000000
50
10
0,4500000
45
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020
1. Taksit
0,1250000
12,5
10
0,1125000
11,25
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020
2. Taksit
0,1250000
12,5
10
0,1125000
11,25
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020
3. Taksit
0,1250000
12,5
10
0,1125000
11,25
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020
4. Taksit
0,1250000
12,5
10
0,1125000
11,25
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020
TOPLAM
0,5000000
50
10
0,4500000
45
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
24.06.2024
24.06.2024
26.06.2024
25.06.2024
2. Taksit
16.08.2024
16.08.2024
20.08.2024
19.08.2024
3. Taksit
22.10.2024
22.10.2024
24.10.2024
23.10.2024
4. Taksit
10.12.2024
10.12.2024
12.12.2024
11.12.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012
0
0
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 12 Haziran 2024 tarihinde, bugün gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı yapılması hususundaki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
GK 2023 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
LDR Turizm_2023 Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LDR TURİZM A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
165.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
33.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
741.000.876
316.962.391
4. Vergiler ( - )
133.297.363
59.409.031
5. Net Dönem Kârı
607.703.513
257.553.360
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
607.703.513
257.553.360
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
607.703.513
257.553.360
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
82.500.000
82.500.000
* Nakit
82.500.000
82.500.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
7.425.000
7.425.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
517.778.513
167.628.360
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
11.925.000
0
1,96
0,45
45
B Grubu
62.325.000
0
10,26
0,45
45
TOPLAM
74.250.000
0
12,22
0,45
45
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
12 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun 20 Mayıs 2024 tarihli kar payı dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek kabul edilmiş; kar payı dağıtım tablosundaki 16 numaralı satırınca yer alan genel kanuni yedek akçenin (2. tertip yedek akçenin) finansal raporlama ve muhasebe standartlarına uyum kapsamında 7.425.000 TL olarak esas alınmasına karar verilmiştir.