FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
07.05.2024
Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul - Hilton İstanbul Kozyatağı Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi.
5 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli kararı ile revize edilen "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Eksun_Gıda_Olağan_Genel_Kurul_İlan_Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Eksun_Gıda_Olağan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlar, ekte yer alan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
12.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 12.06.2024 tarihinde tescil edilerek, 12.06.2024 tarih ve 11102 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.