FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_InternalPoliciesAbstract|
İç Yönerge
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.06.2024 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,

Şirketimizin, Yönetim Kurulu toplantılarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde Anonim Şirketi'nin (Şirket) faaliyetlerinin etkin ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan ‘'Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönergesi ‘nin kabulüne,

    

 katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.