FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
11.06.2024
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ALİAĞA
Adres
Nemrut Caddesi, No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârına ilişkin önerisinin görüşülmesi,
5 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
6 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
7 - 2024 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
9 - İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisselerine ilişkin başlatılan Geri Alım Programı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2023 yılı bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

- Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-Yönetim Kurulu'nun önerisine uygun olarak 2023 yılı karına ilişkin öneri kabul edilmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.nin seçimi onaylanmıştır.

- Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2024 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir.

- Yönetim Kurulu üyesinin görevden ayrılması nedeniyle yerine seçilen Yönetim Kurulu üyesi görüşülmüştür.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.

-Geri alım programı hakkında bilgi verilmiştir.

- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
13.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi 2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tutanak 2023 TR.pdf - Tutanak
EK: 3
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tutanak 2023 ING.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 13/06/2024 tarihinde tescil edilmiş olup 13/06/2024 tarih ve 11103 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.