FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
1947
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLO ve FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ    : 13.06.2024

KARAR SAYISI    : 1947


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 

II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


31 / 03 / 2024 dönemine ilişkin;

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.

İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,    

    - Şirketin Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

    - Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,

    - İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

kabul ve beyan ederiz.

 

             Vahdettin ERTAŞ                                                                 İsmail KÖKSAL                                     Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU                      

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi          


                  Aclan ACAR                                                                                     Tevfik KINIK

 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                Serap AKTAŞ                                                                                   Murat GÜRSOY                                          Ayhan İMAMOĞLU

Fin. Risk ve Yatırımcı İlişkileri Yön.                                                    Mali İşler Müdürü                                                    CFO