FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2024-31.03.2024
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Porföy Sınırlamalarına İlişkin Dipnot
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Sehven tutarın yanlış girilmesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Şirketimiz tarafından 11.06.2024 tarihinde yayımlanan; 
- 1 Ocak - 31 Mart 2024 ara hesap dönemine ait özet bireysel finansal tablolar ve dipnotlarının 12 nci dipnotunda,
- 1 Ocak - 31 Mart 2024 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlarının 11 inci dipnotunda ve
- Yönetim Kurulu konsolide faaliyet raporunda 
yer alan "Portföy Sınırlamalarına Uyum Kontrolü" başlığı altındaki tabloda "Diğer Varlıklar" kalemi sehven yanlış yazılmış olup, 31 Mart 2024 dönemi için 409.629.643 ve 31 Mart 2023 dönemi için 398.035.467 olarak düzeltilmiştir. Bu düzeltme toplamları ve oranları değiştirmemektedir. Ekteki raporlarda "Portföy Sınırlamalarına Uyum Kontrolü" tablosundaki söz konusu kalem düzeltilmiştir. 

Saygılarımızla,