FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
13.06.2024
Genel Kurul Tarihi
25.07.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2024 BOBET OLAĞANÜSTÜ GK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2024 BOBET OLAĞANÜSTÜ GK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, 13.06.2024 tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almışlardır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 25.07.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için yönetimin yetkilendirilmesine,

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi Olarak:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.

4. Dilekler ve kapanış.

Oy birliği ile karar verilmiştir.