FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2024, 03.05.2024, 25.04.2024, 05.04.2024, 17.02.2024, 12.02.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
13.06.2024 tarihli ve 2024/29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") bülteninde yayımlandığı üzere, Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunan (A) grubu imtiyazlı paylarının %55'ine tekabül eden 385.000 TL nominal değerli 385.000 adet payı 25.04.2024 tarihinde devralarak, (A) grubu imtiyazlı payların tamamına sahip hale gelen Namık Kemal GÖKALP tarafından Şirket'in yönetim kontrolünün elde edilmesi sebebiyle ortaya çıkan pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin, Şirketimizin diğer (B) grubu pay sahiplerine ait payları satın almak üzere beher 1 TL nominal değerli Şirket payı için 10,6920 TL üzerinden pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'na SPK tarafından onay verilmiştir. Söz konusu SPK kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.