FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2023 - 08.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Advercharge GmbH
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/05/2023
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu katkı yapacaktır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ile Almanya'da yerleşik Advercharge GmbH firması arasında 30.05.2023 tarihli imzalanmış olan ve Gersan'ın üretimini ve ticaretini yaptığı "Elektrikli Araç Şarj Sistemleri" ürünlerinin satışına ve/veya tedariğine yönelik olarak "Alıcı Münhasırlığına" ilişkin olan ve yaklaşık bütçesi 150.000.000,00 USD olan sözleşme kapsamında, alıcı tarafından talep edilen özelliklere göre geliştirilen G-Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyon ve Ünite numunelerinin kabul edildiği, bu bağlamda çerçeve sözleşmenin imzalandığı ve sipariş bazlı üretim aşamasına geçileceği hususunu 08.03.2024 tarihli KAP bildirimi ile Kamuoyu ile paylaşmıştık.

  

Bu kapsamda, Advercharge GmbH. Firması tarafından ilk sipariş olarak, 13 adet AC Tip ve 3 adet DC Tip olmak üzere toplamda 16 ünitenin üretimi şirketimiz tarafından tamamlanmış olup halihazırda sevkiyat aşamasındadır.

  

Uzunca bir süredir bu proje üzerinde çalışmış olmanın yorgunluğu, gelen ilk siparişle birlikte geçmiş ve verilen tüm emeklerin meyvelerinin toplanması zamanı gelmiştir. Ürünlerin geliştirilmesi kapsamında emeği geçen herkese teşekkürü borç bilir, evvela yatırımcılarımız olmak üzere vatan ve millete hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.