FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/06/2024
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/06/2026
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/10/2023
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Bankamız ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 16.06.2023 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 16.06.2024 tarihinde sona ereceğinden, adı geçen Şirket ile Bankamız arasında 2 yıllık yenileme sözleşmesi yapılmıştır. Yeni sözleşme 14.06.2026 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
oda_Note|
Alınan Not