FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizce bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,

- "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,

- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dilek ŞARMAN'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kemal ŞAHİN'in atanmasına,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dilek ŞARMAN'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal ŞAHİN'in atanmasına,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kemal ŞAHİN'in, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dilek ŞARMAN ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Soykan KUŞ'un atanmasına

Karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.