FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
110
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 31 Mart 2024 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) göre SPK ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan denetimden geçmemiş dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu, diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu ile Faaliyet Raporunun (Finansal Raporlar), Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu konsolide finansal raporlar faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığına, Şirketimizin izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, finansal raporların Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Emre BAŞKURT tarafından elektronik ortamda imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli bildirimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu.